Uwaga! PIT-28 należy rozliczyć do 31 stycznia 2015 r.
PIT 36

Najnowsza wersja programu PITy 2014/2015

Aktywne formularze rozliczeń rocznych PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Przesyłanie deklaracji za pośrednictwem platformy e-Deklaracje

Automatyczna korekta wprowadzanych informacji.

Wszystkie załączniki, w tym PIT ZG, PIT/Z, PIT-D, PIT/M, PIT-0, PIT-B.

Pomoc dla użytkowników oraz kreator deklaracji PIT.

PIT 36